Concert Artis Dulcedo thema 'Vriendschap & Verdraagzaamheid'

Concert Artis Dulcedo thema 'Vriendschap & Verdraagzaamheid'
Het Willemsfonds Brugge organiseert voor de 14de maal een concert onder het thema “Vriendschap & Verdraagzaamheid”, dat dit jaar doorgaat op zaterdag 18 december 2021 om 20u in het concertgebouw te Brugge
 
Het Brugs symfonisch orkest Artis Dulcedo o.l.v. Niels Hap brengt
de tragische ouverture van Brahms, het vioolconcerto in E minor van Mendelssohn met soliste Friederike Starkloff en Symfonie nr. 3 in Eb major van Schumann.
 
De voorafgepland receptie in de Brug gaat niet door, door corona-omstandigheden. Mensen die inschreven en reeds betaalden wordt hun geld teruggestort.
 
Praktisch:
 
We hebben mooie plaatsen ter beschikking voor Willemsfondsleden en sympathisanten.
Prijs concertkaarten: € 25 (1ste rang), € 22 (2de rang)
Na reservatie van de concertkaarten, vragen we om het bedrag over te maken op de rekening van het Willemsfonds Brugge BE69 4752 1366 8178
met vermelding van Concert 18/12 en de namen van de deelnemers. De kaarten worden u bezorgd.
Covid Safe Ticket vereist in het Concertgebouw op dit moment.

Overzicht

Aanvang zaterdag 18-12-2021 20:00
Prijs Prijs concertkaarten: € 25 (1ste rang), € 22 (2de rang), bedrag over te maken op de rekening van het Willemsfonds Brugge BE69 4752 1366 8178
Organisator Willemsfonds Brugge - Artis Dulcedo
Inschrijven via katrien.dotselaere@telenet.be/ 0477 591794
Locatie Concertgebouw Brugge

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
 info@vrijzinnigbrugge.be
KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Eli Noë
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

kasverantwoordelijke
Carina Van Compernolle
kasverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

communicatieverantwoordelijken
Benjamien De Vos
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

IT-verantwoordelijke
Marc Van Cauwenberghe
ITverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen