Filosofiereeks De Grote Vier 3: Sonja Lavaert over Rudolf Boehm

Filosofiereeks De Grote Vier 3: Sonja Lavaert over Rudolf Boehm

Het Masereelfonds Brugge, De Brug en Avansa regio Brugge organiseren een filosofiereeks over de Grote Vier op deze data:
16/11: Jean Paul Van Bendegem over Leo Apostel
23/11: Freddy Mortier over Jaap Kruithof
30/11: Sonja Lavaert over Rudolf Boehm
7/12 : Johan Braeckman over Etienne Vermeersch

Sonja Lavaert over Rudolf Boehm

Rudolf Boehm (Berlijn, 1927 – Gent, 2019) is een Duits filosoof uit de school van Husserl en Heidegger, die in Gent algemene en moderne wijsbegeerte doceerde. Zijn hoofdwerk is zijn Kritiek der grondslagen van onze tijd’ (1974, 1977), waarin hij een kritiek formuleert op het zuiver-theoretisch wetensideaal dat niet alleen onze objectieve wetenschappen fundeert, maar ook onze kapitalistische productiewijze. Wat we volgens Boehm op de eerste plaats nodig hebben, is een nieuw soort weten dat wel rekening houdt met onze menselijke behoeften en belangen. In zijn ‘Topica’ (2002, 2012) geeft Boehm daartoe een eerste aanzet.
Rudolf Boehm leverde geregeld bijdragen m.b.t. actueel-politieke vraagstukken.

Overzicht

Aanvang dinsdag 30-11-2021 20:00
Max. deelnemers 50
Prijs €5,00
Organisator Masereelfonds i.s.m. Avansa en De Brug, centrum voor het vrije denken
Inschrijven via sms naar 0473 44 02 16 of mail naar brugge@masereelfonds.be De reeks werd tweemaal uitgesteld wegens covid. Wie reeds gereserveerd had krijgt voorrang.
Locatie De Brug Centrum voor het Vrije Denken

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
 info@vrijzinnigbrugge.be
KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Eli Noë
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

kasverantwoordelijke
Carina Van Compernolle
kasverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

communicatieverantwoordelijken
Benjamien De Vos
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

IT-verantwoordelijke
Marc Van Cauwenberghe
ITverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen