Voordracht 'Filosofie en fictie - denkbeelden in dialoog' door Ann Van Sevenant GEANNULEERD

Voordracht 'Filosofie en fictie - denkbeelden in dialoog' door Ann Van Sevenant GEANNULEERD

GEANNULEERD - Met het stijgende aantal coronabesmettingen voelt de kern BUC Brugge UPV zich verplicht om de lezingen in het najaar 2020 te Brugge af te gelasten gezien de deelnemers overwegend behoren tot de risicogroep.

In 'Filosofie en fictie' laat Ann Van Sevenant zien hoe denkbeelden en filosofie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Beide geven de mogelijkheid ons te verdiepen in onze eigen denkwijze en die van anderen. Toch werken ze op twee verschillende manieren. In een essay laat Van Sevenant de filosoof aan het woord, daarna volgen twee dialogen. De combinatie van beide maakt duidelijk dat denkbeelden en filosofie elkaar nodig hebben, elkaar versterken en uiteindelijk leiden tot een grotere denkwereld.

In de eerste dialoog ontvouwt zich een dubbelzinnige relatie tussen twee aartsvriendinnen. In de tweede dialoog primeert de stem van een onbestaande grootheid op de perikelen van twee hartsvrienden. Dankzij hun passie voor filosofische fictie herleven de hoofdpersonages. De duurzame vriendschapsliefde die ze elk op een eigen manier beleven is het onderliggend thema.

Overzicht

Aanvang donderdag 01-10-2020 14:30
Prijs gratis
Organisator UPV-kern Brugge - Brugs Universitair Centrum i.s.m. HV en Vermeylenfonds
Inschrijven via niet nodig
Locatie De Brug Centrum voor het Vrije Denken

De Brug, Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
  0475 39 01 83 (zaalverhuur)
 info@vrijzinnigbrugge.be
KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen