21
mei
2023

Zondagsactiviteit: Nog te bepalen

21-05-2023 11:00 -13:00
€5,00
Zondagsactiviteit: Nog te bepalen

Nog te bepalen

30
mei
2023

Praatgroep naastbetrokkenen over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

30-05-2023 18:30
Gratis
Praatgroep naastbetrokkenen over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

In deze praatgroep krijg je de ruimte om in een veilige context je ervaringen te delen met andere lotgenoten.

25
juni
2023

Zondagsactiviteit: Algemene ledenvergadering

25-06-2023 11:00 -13:00
Gratis
Zondagsactiviteit: Algemene ledenvergadering

Nog te bepalen

12
nov
2023

Zondagsactiviteit: Benjamin Wuyts - ‘In wiens woorden kunnen we wonen? Over godsdiensten en ideologieën’

12-11-2023 11:00 -13:00
€5,00
Zondagsactiviteit: Benjamin Wuyts - ‘In wiens woorden kunnen we wonen? Over godsdiensten en ideologieën’

Van oudsher schiepen mensen hun mythologische godsdiensten. In deze lezing bieden we historisch-kritische en filosofische inzichten aan op de ontstaansgeschiedenis van de drie bekendste monotheïstische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) en hun impact op de westerse samenleving sinds de oudheid. Vanaf het einde van de achttiende eeuw komen de ideologieën aan bod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de coalities van religieuze en wereldlijke leiders met reflecties naar vandaag. Daarnaast weten we dat alle teksten, ook de zogenaamde ‘heilige schriften’, geschreven zijn door mensen, of nauwkeuriger geformuleerd door mannen. In alle teksten vinden we elementen die mensen aan de ene kant stimuleren tot humanistisch gedrag maar aan de andere kant ook kunnen aanzetten tot geweld in vele vormen. Machtsmechanismen en machtsmisbruik uit het verleden herhalen zich mutatis mutandis. Welke keuzes maken mensen vandaag ? Polarisatie of verbinding ? Conflictmodel of dialoogmodel ?

Ben Wuyts is historicus van opleiding. Hij was schooldirecteur in het buitengewoon onderwijs en gastdocent o.a. in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Schaarbeek. Zijn recentste boeken: ‘Over narren, kreupelen, doven en blinden. Leven met een handicap van de oudheid tot nu’ (2005) en ‘In wiens woorden kunnen we wonen ? Religie en ideologie in historisch perspectief’(2020)

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
  tijdelijk enkel via mail bereikbaar
 info@vrijzinnigbrugge.be

KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Julie Vanrapenbusch
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

 

communicatieverantwoordelijken
Yara Debruyne
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

bestuursleden
Marianne Maes
Niki Vancoilie

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen