Traditioneel organiseren de huizenvandeMens jaarlijks een herdenkingsplechtigheid voor de dierbaren wiens afscheidsplechtigheid ze begeleid hebben. Niet iedereen heeft behoefte aan zo’n gedeeld moment, maar voor wie wel deelneemt is het steeds een moment van steun, troost en herkenning. Het ‘samen’ stilstaan en erkenning geven aan het blijvend gemis kan veel betekenen. Maar net dat ‘samen’ blijkt dit jaar moeilijk te verwezenlijken. Toch zijn we ervan overtuigd dat in warmte en verbondenheid herdenken en aandacht hebben voor verdriet belangrijk zijn. Een menselijk gebaar ter ondersteuning dat –misschien nu meer dan ooit- nodig is.

Dit jaar worden de nabestaanden niet uitgenodigd voor een herdenkingsceremonie die ze op een locatie kunnen beleven maar wel voor een online herdenkingsmoment. In de huiskamer, in de intimiteit van de eigen leefwereld. Via beelden, muziek, teksten nemen we de mensen mee op wandel langs herinneringen en gemis. Ieder in zijn eigen huis, haar eigen thuis, maar wel gezamenlijk op hetzelfde moment. 

Op 29 oktober hield het huisvandeMens Brugge haar jaarlijkse herdenkingsplechtigheid, in digitale vorm dus maar evengoed was het een mooi moment van herinnering en troost.

De herdenking voor de nabestaanden afscheidsplechtigheden huisvandeMens Brugge was gepersonaliseerd en enkel te (her)bekijken door mensen die inschreven hiervoor. De herdenkingplechtigheid thema 'Thuis' bestaat ook in een vorm die iedereen die iemand wenst te herdenken, kan meevolgen.

Samen in gedachten 'thuis' zijn: 

Meer over afscheid nemen met het huisvandeMens:

https://demens.nu/afscheid/
 

demensnu herdenking

 

 

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
  0472 55 71 45
 info@vrijzinnigbrugge.be

KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Julie Vanrapenbusch
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

 

communicatieverantwoordelijken
Yara Debruyne
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

bestuursleden
Marianne Maes
Niki Vancoilie

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen