Er werden al heel wat geld en middelen ingezameld maar aarzel niet om verder te blijven steunen en je solidariteit te betonen met het doneren! 

Op het rekeningnummer BE06 0689 4267 4622 van het solidariteitsfonds opgericht voor de ondersteuning van Oekraïnse vluchtelingen, waarvoor we oproepen in West-Vlaanderen, zamelden we reeds 7194 euro in (dd 31/3). Giften nog steeds welkom, met vermelding 'Demens.nu voor Oekraïne'. Met het geld worden o.a. primaire noodzakelijke zaken voor de vluchtelingen aangekocht (voeding, verzorgingsmiddelen).  

Het fonds vanuit deMens.nu met rekeningnummer BE 55 9734 2242 6344, ten behoeve van de konvooien met hulpgoederen die richting Medyka, een dorpje aan de Pools-Oekraïense grens, rijden, ism de vzw Vergeet De kinderen Niet!, zamelde al 20815 euro in (dd 22/3).

Dankzij de hulp van velen konden zo reeds enkele konvooien met materiaal vertrekken, en zullen er nog vertrekken, naar de Poolse grens. Er komen telkens via die konvooien ook vluchtelingen mee naar België.

Op dit moment zamelen we in Brugge in de gebouwen van De Brug en huisvandeMens verder materialen in, vooral deze goederen zijn nog steeds welkom: medisch materiaal (paracetamol, ontsmettingsmiddel, steriele gaas,..), hygienisch materiaal/lichaamsverzorging (pampers, maandverbanden, zeep, tandpasta,..) en voeding (direct consumeerbaar, ingeblikt, granen,..). Kledij niet meer.

Alvast bedankt voor je warme bijdrage ❤🔥

Lees ook het volledige overzicht 'Wat kan jij doen?' dd 11/3.

 

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
  0472 55 71 45
 info@vrijzinnigbrugge.be

KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Eli Noë
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

kasverantwoordelijke
Carina Van Compernolle
kasverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

communicatieverantwoordelijken
Benjamien De Vos
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

IT-verantwoordelijke
Marc Van Cauwenberghe
ITverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen