Laatste nieuws

Nieuwsbrief en programmabrochure

Wens je op de hoogte te blijven van de activiteiten van de Brugse vrijzinnige organisaties? Teken dan in op onze maandelijke digitale nieuwsbrief en/of halfjaarlijkse programmabrochure.

Adoptie uit Zuid-Korea - Vertoning reportages (illegale) adopties door de vereniging CAFE in De Brug

Critical Adoptees Front Europe (CAFE), een belangenvereniging van mensen die zijn geadopteerd, vertoont in De Brug op 17 september en 15 oktober reportages die inkijk bieden in (illegale)...

2e BBQ voor de Oekraïense gemeenschap

Voor de tweede maal organiseerde De Brug uit solidariteit een BBQ voor de Oekraïense vluchtelingen samen met hun gastgezinnen, tolken en hulpverstrekkers, dit op maandag 11 juli. Accordeonist René...

Activiteiten

Denkers van vandaag voor de wereld van morgen: lezing door Alicia Gescinska

21-08-2022 11:00
Filosofe Alicja Gescinska trok naar twaalf intellectuelen en denkers, en sprak met hen over hun werk, hun kijk op de wereld en de grote vraagstukken van onze tijd.  Zij geeft hierover een lezing in De Brug. Kom je geest versterken! 

Kreeftival

21-08-2022 13:00

Het Brugse Willemfonds heeft de traditie niet alleen de geest te versterken, maar dit ook te doen met het lichaam.
Daarom organiseren we het Kreeftival 2022, waarbij je een volwaardige hoofdschotel met kreeft Bellevue kan komen eten voor €25 pp.

Potpourri d'amis: Nepali Women Festival

23-08-2022 17:00
Potpourri d’amis nodigt regelmatig een gemeenschap uit om ons letterlijk en/of figuurlijk te laten proeven van hun geschiedenis en cultuur. Waar zitten de raakvlakken en wat kunnen wij nog van elkaar leren? Kom het ontdekken! De Brugse Nepalese gemeenschap laat ons delen in het Teej festival, het feest van de vrouw.

Lezing Pablo Annys over zijn boek 'Brugge met Ballen'

03-09-2022 11:00
Hoe maken we van Brugge een stad klaar voor de toekomst? Dat is de hamvraag die Pablo Annys, kandidaat-burgemeester en reeds 5 jaar schepen in Brugge, stelt in het boek ‘Brugge met ballen’. Hij vindt dat er van Brugge zoveel meer te maken valt, dat er durf en ambitie moet zijn.

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
  0472 55 71 45
 info@vrijzinnigbrugge.be

KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Julie Vanrapenbusch
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

 

communicatieverantwoordelijken
Yara Debruyne
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

bestuursleden
Marianne Maes
Niki Vancoilie

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen