aug 07
2022

Wens je op de hoogte te blijven van de activiteiten van de Brugse vrijzinnige organisaties? Teken dan in op onze maandelijke digitale nieuwsbrief en/of halfjaarlijkse programmabrochure.

aug 04
2022

Critical Adoptees Front Europe (CAFE), een belangenvereniging van mensen die zijn geadopteerd, vertoont in De Brug op 17 september en 15 oktober reportages die inkijk bieden in (illegale) adoptiepraktijken van toen. Het gaat om een reportage uit 1981 van het Vrije Woord, die uitgezonden werd in Uitzending Door Derden over adoptie van kinderen uit Zuid-Korea en een vergeten aflevering van Panorama uit 1976 over adoptie van kinderen uit Azië.  

juli 11
2022

Voor de tweede maal organiseerde De Brug uit solidariteit een BBQ voor de Oekraïense vluchtelingen samen met hun gastgezinnen, tolken en hulpverstrekkers, dit op maandag 11 juli. Accordeonist René Forrez zorgde voor sfeer in de namiddag, daarna was er Oekraiense samenzang. De aanwezigen hebben opnieuw heel erg genoten van het samenzijn.

mei 01
2022

150 jaar Willemsfonds Brugge werd gevierd op zaterdag 23 april, op zondag 5 juni volgt een 2e feestelijke dag, met het evenement ‘Camping Willems’ in het Koningin Astridpark. 

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
  0472 55 71 45
 info@vrijzinnigbrugge.be

KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Julie Vanrapenbusch
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

 

communicatieverantwoordelijken
Yara Debruyne
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

bestuursleden
Marianne Maes
Niki Vancoilie

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen