De Brug, Centrum voor het Vrije Denken

Het vrijzinnig centrum in Brugge is een vzw die de vrijzinnige verenigingen uit het Brugse groepeert in een los samenwerkingsverband.

Het Brugs vrijzinnig centrum ‘De Brug, Centrum voor het Vrije Denken’ is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor vrijzinnigen maar iedereen -gelovigen en vrijzinnigen- is welkom op de activiteiten. Sinds juni 2019 huist het vrijzinnig centrum in de Hauwerstraat 3A op het beursplein. Hiervoor was de naam van het ontmoetingscentrum 'VC De Sleutelbrug' en de locatie de Speelsmanskapel (XVde eeuw) in de Beenhouwersstraat 1-3.

Het huisvandeMens Brugge heeft zijn stek op dezelfde locatie, op het adres Hauwerstraat 3C. Het huisvandeMens werkt voor jou graag een persoonlijke plechtigheid uit wanneer je gaat trouwen, er een baby op komst is of bij het afscheid van een dierbare. Heb je vragen over de mogelijkheden bij het levenseinde dan geven de consulenten van het huisvandeMens je informatie en helpen je om de wilsverklaringen in te vullen. Zij begeleiden ook bij rouw. Het huisvandeMens is open elke weekdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en op afspraak. Informatie over de dienstverlening vind je hier.

Het vrijzinnig centrum draait op een enthousiaste groep vrijwilligers (voor een groot stuk gegroepeerd in thematische werkgroepen die activiteiten programmeren), heeft een coördinerende en versterkende functie en draagt samen met de Brugse vrijzinnige organisaties het vrijzinnig gedachtegoed uit.

Om de werking en programmatie ruim bekend te maken geeft De Brug halfjaarlijks een programmabrochure met informatie over al onze activiteiten uit en een maandelijkse digitale nieuwsbrief. Je kan je gratis abonneren op de programmabrochure en ook intekenen op de nieuwsbrief via deze website.

De naam van het centrum symboliseert de ‘Brug’ tussen verschillende mensen, culturen, gezindheden en ook tussen de vrijzinnigen onderling.

De vrijzinnige ontmoetingscentra in Vlaanderen maken mee deel uit van de vrijzinnige gemeenschap, van ‘deMens.nu’. In West-Vlaanderen zijn er ontmoetingscentra in Bredene, Blankenberge, Oostende, Brugge, Oostkamp, Harelbeke, Menen, Kortrijk, Koksijde en Waregem.

Bestuur De Brug Centrum voor het Vrije Denken

De Algemene Vergadering, waarin alle vrijzinnige verenigingen vertegenwoordigd zijn,
stelt een Raad van Bestuur samen van 10 leden, die instaan voor het dagelijks bestuur van het VC.

Samenstelling Raad van Bestuur sinds september 2020:

Jo Debruyne, voorzitter
Francis Moeykens, ondervoorzitter
Eli Noë, penningmeester
Yara Debruyne, secretaris
Carina Van Compernolle, kasverantwoordelijke
Benjamien De Vos, communicatieverantwoordelijke
Frederik Geers, communicatieverantwoordelijke
Marc Van Cauwenberghe, IT-verantwoordelijke
Peter Focqaert, bestuurder
Alex de Pape, bestuurder

 

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
  0472 55 71 45
 info@vrijzinnigbrugge.be

KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Eli Noë
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

kasverantwoordelijke
Carina Van Compernolle
kasverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

communicatieverantwoordelijken
Benjamien De Vos
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

IT-verantwoordelijke
Marc Van Cauwenberghe
ITverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen