VOLZET Filosofiereeks De Grote Vier 1: Jean Paul Van Bendegem over Leo Apostel

VOLZET Filosofiereeks De Grote Vier 1: Jean Paul Van Bendegem over Leo Apostel

Het Masereelfonds Brugge, De Brug en Vormingplus regio Brugge organiseren een filosofiereeks over de Grote Vier op deze data:
20/10: Jean Paul Van Bendegem over Leo Apostel
3/11: Johan Braeckman over Etienne Vermeersch
8/12: Guy Quintelier over Rudolf Boehm
22/12 : Freddy Mortier over Jaap Kruithof

Leo Apostel (1925-1995) is vooral bekend als logicus maar dat dekt maar een klein deel van de lading. Ook wetenschapsfilosofie, politieke filosofie, ethiek, spiritualiteit en vrijmetselarij waren onderwerpen van reflectie. De lezing behandelt zowel zijn inspiratiebronnen, de denkmethodes die hij hanteerde, de vermelde thema’s en ten slotte een paar elementen van de impact die hij heeft gehad binnen en buiten de academische wereld.

Jean Paul Van Bendegem is emeritus professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Recente publicaties: ‘Verdwaalde stad’, ‘Doordenken over dooddoeners’ (met Ignaas Devisch), ‘Wonderlust’ (met Pat Donnez en Caroline Pauwels) en ‘Toen de weg weg was, een sprookje’.

Overzicht

Aanvang dinsdag 20-10-2020 20:00
Prijs 5 euro - Inschrijven is overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge
Organisator Masereelfonds Brugge, De Brug en Vormingplus regio Brugge
Inschrijven via 0473-44 02 16 of brugge@masereelfonds.be
Locatie De Brug Centrum voor het Vrije Denken

De Brug, Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
  0475 39 01 83 (zaalverhuur)
 info@vrijzinnigbrugge.be
KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen