Filosofiereeks De Grote Vier 4: Johan Braeckman over Etienne Vermeersch

Filosofiereeks De Grote Vier 4: Johan Braeckman over Etienne Vermeersch

Het Masereelfonds Brugge, De Brug en Avansa regio Brugge organiseren een filosofiereeks over de Grote Vier op deze data:
16/11: Jean Paul Van Bendegem over Leo Apostel
23/11: Freddy Mortier over Jaap Kruithof
30/11: Sonja Lavaert over Rudolf Boehm
7/12 : Johan Braeckman over Etienne Vermeersch

Etienne Vermeersch (1934-2019) is een van de meest invloedrijke Vlaamse intellectuelen van de voorbije vijftig jaar. Hij had een grondige kennis van meerdere disciplines, schreef verschillende boeken en talloze artikelen, en gaf geregeld in de media zijn opinie over kwesties omtrent identiteit, migratie, geloof, milieu, abortus, euthanasie, overbevolking, enz. Hij bleef actief tot op hoge leeftijd en gaf vele honderden lezingen in Vlaanderen en elders. Tijdens de lezing bespreken we de levensloop van Etienne Vermeersch en zijn belangrijkste filosofische en maatschappelijke bijdragen.

Johan Braeckman doceert wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij doctoreerde bij Etienne Vermeersch, was jarenlang zijn assistent en nam meerdere vakken van hem over toen hij met pensioen ging. Hij publiceerde (samen met Etienne Vermeersch) een boek waarin de geschiedenis van de wijsbegeerte wordt besproken en gaf enkele bundels uit met teksten van Etienne Vermeersch (‘Van Antigone tot Dolly’ en ‘Nagelaten Geschriften’).

 

Overzicht

Aanvang dinsdag 07-12-2021 20:00
Max. deelnemers 50
Prijs €5,00
Organisator Masereelfonds i.s.m. Avansa en De Brug, centrum voor het vrije denken
Inschrijven via sms naar 0473 44 02 16 of mail naar brugge@masereelfonds.be De reeks werd tweemaal uitgesteld wegens covid. Wie reeds gereserveerd had krijgt voorrang.
Locatie De Brug Centrum voor het Vrije Denken

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
 info@vrijzinnigbrugge.be
KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Eli Noë
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

kasverantwoordelijke
Carina Van Compernolle
kasverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

communicatieverantwoordelijken
Benjamien De Vos
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

IT-verantwoordelijke
Marc Van Cauwenberghe
ITverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen