In Bibliotheek De Zorge in Sint-Kruis is op woensdag 30 september ‘Compassionate Brugge’ gelanceerd. Het project wil inwoners van de stad duurzaam ondersteunen bij rouwverwerking en verlies. De sleutelwoorden zijn ‘verbinden’ en ‘versterken’. Daarmee wordt Brugge de eerste Compassionate City van ons land.

Compassionate Brugge zet met de aandacht voor verlies en rouw bovenal in op een breed netwerk. Dat moet Bruggelingen spreekwoordelijk ‘dragen’ in moeilijkere periodes, waar het levenseinde vaak deel van uitmaakt. De stad slaat hiervoor de handen in elkaar met onder andere deMens.nu en de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent.

Professor Luc DELIENS (VUB/UGent): “Om van Compassionate Brugge een succesverhaal te maken, is de inzet van velen nodig: inwoners, buurten en betrokken verenigingen, scholen en organisaties. In een snel evoluerende maatschappij met een sterke professionele gezondheidszorg wordt sterven vooral als een medisch gebeuren benaderd. Maar eigenlijk is dat sterven in de eerste plaats een ‘sociaal gebeuren’, met een medische of verpleegkundige component erin verweven. Cijfers uit ziekenhuizen bevestigen dat. Slechts minder dan 8% van de verblijfsduur in het ziekenhuis, staat er aan het bed van een patiënt een arts of een verpleegkundige. De rest van de zorg, ook voor wie terminaal ziek is, ligt in handen van mantelzorgers, vrienden en familie. Het is goed dat Brugge als compassionate city een voortrekkersrol gaat spelen en hun emoties, inzet en betrokkenheid valideert.”

Bedrijven, scholen, organisaties en inwoners van Brugge kunnen de engagementsverklaring op de website van Compassionate Brugge onderschrijven. Het is een engagement om samen acties te ondernemen en van dit project een realiteit te maken. De vele vrijwillige én professionele handen die samen bijdragen met grote en kleine initiatieven, zijn de meest waardevolle stap richting de eerste échte Compassionate City van dit land.

De ‘fysieke’ engagementsverklaring werd op 30 september alvast ondertekend door Stad Brugge, OCMW Brugge en alle partners: VUB, UGent, deMens.nu, palliatief dagcentrum Het Heidehuis, vzw Leif, Howest, Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg, mantelzorgcafé De Mantelfluisteraar en het Gezondheidsfonds CM Brugge. De ondertekende verklaring krijgt een ereplaats aan de ingang van bibliotheek De Zorge.

Meer informatie:

VIDEO Lanceringsmoment Compassionate Brugge

https://www.brugge.be/compassionatebrugge

compassionate

compassionate3

 

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
 info@vrijzinnigbrugge.be
KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Eli Noë
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Niki Vancoillie
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

kasverantwoordelijke
Carina Van Compernolle
kasverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

communicatieverantwoordelijken
Benjamien De Vos
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

IT-verantwoordelijke
Marc Van Cauwenberghe
ITverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen