Op 16/11 overleed Monique De Canck, één van de eerste humanistische consulenten, een pionier.

 
De Brugse Monique De Canck, één van de eerste humanistische consulenten in onze provincie, is overleden. Zij heeft heel wat pionierswerk verricht. Daarom werd ze recent unaniem aangeduid als laureate voor de Prijs van de Vrijzinnige Actie door de Raymond Maeckelberghe Foundation, om het belang van de vrijzinnige morele ondersteuning en de werking van de huizenvandeMens onder de schijnwerper brengen. 

Naar aanleiding van die prijs werd een interview met haar opgenomen. Het geeft inzicht in haar drijfveren (Zij wou vooral 'mens zijn' voor iedereen) en ze biedt ons een blik op een stukje geschiedenis. 

Het interview bekijken

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
 info@vrijzinnigbrugge.be
KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Eli Noë
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

kasverantwoordelijke
Carina Van Compernolle
kasverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

communicatieverantwoordelijken
Benjamien De Vos
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

IT-verantwoordelijke
Marc Van Cauwenberghe
ITverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen