Op 16/11 overleed Monique De Canck, één van de eerste humanistische consulenten, een pionier.

 
De Brugse Monique De Canck, één van de eerste humanistische consulenten in onze provincie, is overleden. Zij heeft heel wat pionierswerk verricht. Daarom werd ze recent unaniem aangeduid als laureate voor de Prijs van de Vrijzinnige Actie door de Raymond Maeckelberghe Foundation, om het belang van de vrijzinnige morele ondersteuning en de werking van de huizenvandeMens onder de schijnwerper brengen. 

Naar aanleiding van die prijs werd een interview met haar opgenomen. Het geeft inzicht in haar drijfveren (Zij wou vooral 'mens zijn' voor iedereen) en ze biedt ons een blik op een stukje geschiedenis. 

Het interview bekijken

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
  0472 55 71 45
 info@vrijzinnigbrugge.be

KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Julie Vanrapenbusch
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

 

communicatieverantwoordelijken
Yara Debruyne
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

bestuursleden
Marianne Maes
Niki Vancoilie

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen