150 jaar Willemsfonds Brugge werd gevierd op zaterdag 23 april, op zondag 5 juni volgt een 2e feestelijke dag, met het evenement ‘Camping Willems’ in het Koningin Astridpark. 

Het Willemsfonds Brugge viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan en is daarmee een van de oudste afdelingen van het land. Dit werd in de verf gezet en gevierd met een academische zitting op zaterdag 23 april in de Gotische zaal van het Brugse stadhuis. Op zondag 5 juni volgt een 2e feestelijke dag, met het evenement ‘Camping Willems’ in het Koningin Astridpark, waarbij mensen activiteiten rond taal en literatuur kunnen beleven in een familiale sfeer.

De academische zitting werd gehouden in aanwezigheid van schepen Jasper Pillen, die in de archieven van de vereniging dook om het parcours toe te lichten dat het Willemsfonds Brugge afgelegd heeft sedert 1872. Professor Wim Vandenbussche lichtte de taalstrijd toe in Brugge en in het bijzonder de rol die het Willemsfonds Brugge daarin gespeeld heeft. Schepen Mercedes Van Volcem kon alleen maar toejuichen dat het Willemsfonds Brugge zeer actief is en overal haar tentakels heeft in het Brugse cultuurleven en reikte het stadsgeschenk uit aan het voltallig bestuur van het Willemsfonds Brugge.

Katrien Dotselaere, voorzitter van het Willemsfonds Brugge: “Met het Willemsfonds willen we de mensen van Brugge en omstreken actief betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord. Iedereen is steeds welkom. Wij bieden onze leden en belangstellenden op jaarbasis een 15-tal culturele, maatschappelijke- en ontmoetingsactiviteiten aan. Dat gaat van ons jaarlijks concert voor Vriendschap en Verdraagzaamheid en de jaarlijkse uitreiking van de Julius Sabbepening, tot lezingen afgewisseld met activiteiten rond literatuur en poëzie, de tentoonstelling IMAGO, uitstappen, begeleide wandelingen, bezoeken aan tentoonstellingen en aan bedrijven.

We werken vlot samen met andere lokale verenigingen of instanties, met o.a. Liberale Vrouwen, Open VLD, Vief, het huisvandeMens, het Vermeylenfonds, het Brugs Symfonisch Orkest Artis Dulcedo en het Atheneum Brugge Centrum, maar ook met andere Willemsfondsafdelingen. Onze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in eigen stad of regio. Op het programma staan dit jaar, naast ons 2e feestelijk event ‘Camping Willems’ op zondag 5 juni nog heel wat activiteiten waarvan eerstkomend: de tentoonstelling IMAGO (van 7 tot 15 mei), het concert door Artis Dulcedo thema 'Vriendschap & Verdraagzaamheid' waarvan de opbrengst gaat naar VZW De Link (8 mei) en een lezing door Patrick Loobuyck thema 'Met Elkaar Voor Elkaar' (19 juni)."

Een verdienstelijk heden en verleden

Willemsfonds Brugge werd op 21 januari 1872 gesticht door atheneumleraar Julius Sabbe.

Het Brugse Willemsfonds ijverde actief mee voor het tot stand brengen van een nieuw vrijzinnig huis en is op vandaag een van de leidinggevende verenigingen verbonden aan De Brug Centrum voor het Vrije Denken, dat er kwam in mei 2019. De vereniging zorgde ook mee voor het behoud van de Speelmanskapel met het huidige collectief Vrijplaats B1 als cultureel huis.

De volledige geschiedenis beschouwend, draaide het Willemsfonds van de eerste minuut rond de Nederlandse taal en Vlaamse ontvoogdingsstrijd. In Brugge heeft oprichter Julius Sabbe omwille van zijn connecties en zijn journalistiek werk destijds een enorme invloed op het Brugse beleid kunnen uitoefenen. Zijn activiteiten waren gericht op de – zeker in die tijd - noodzakelijke heropleving van Brugge als Vlaamse stad met een zeer rijk cultureel en economisch verleden.

De voorbije 150 jaar heeft de Brugse Willemsfondsafdeling haar stempel kunnen drukken op zowel de stad Brugge als het Willemsfonds Nationaal. De werking, die altijd volledig steunde op een handvol vrijwilligers en enkele gedreven gangmakers, was meermaals heel vernieuwend en toonaangevend.

Het Brugse Willemsfonds is in het Brugse socio-culturele landschap bij uitstek een vereniging waar mensen elkaar verder in vrijheid kunnen vinden, om samen na te denken, te filosoferen en van cultuur te genieten. Uiteraard met liefde voor het Nederlands, en respect voor haar geschiedenis, met een open blik naar de toekomst gericht.

Uitgebreide historische info is te lezen in de speech van schepen Jasper Pillen op 23/4 

Over het Willemsfonds Brugge en de activiteiten: www.willemsfonds.be/brugge

Programma Camping Willems op zaterdag 5 juni in het Astridpark van 10u30 tot 20u

foto bestuur

De kern van het Willemsfonds Brugge, met v.l.n.r. bestuursleden Lieve De Cuyper, Francis Moeykens, Jean-Luc Cottyn, Christian De Maesschalck, Katrien Dotselaere (voorzitter), Jasper Pillen, Brigitte Van Houtryve, Els Ver Kempinck, Yorick Van Rintel en Johan Ackaert. Met in het midden schepen Mercedes Van Volcem die het stadgeschenk overhandigt.

 

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
  0472 55 71 45
 info@vrijzinnigbrugge.be

KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Julie Vanrapenbusch
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

 

communicatieverantwoordelijken
Yara Debruyne
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

bestuursleden
Marianne Maes
Niki Vancoilie

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen