Wil je werken voor een organisatie waar gelijkwaardigheid, verbondenheid, ecologie, kritisch denken en eigen keuzes maken centraal staan? Ben je een vrijdenkende zinzoeker? Dan is een job bij deMens.nu - vrijzinnig humanistisch West-Vlaanderen iets voor jou.

We organiseren heel wat boeiende activiteiten rond maatschappelijke thema’s. Ook verlenen we persoonlijke diensten als plechtigheden en een luisterend oor. Jij kan één van de professionele krachten worden die samen met talrijke vrijwilligers onze waardengedreven missie dagdagelijks in de praktijk omzet.

Het huisvandeMens Brugge zoekt een medewerker die de bezoekers warm onthaalt en de werking administratief ondersteunt. Je beheert de agenda, volgt de mailbox op, wijst correct door, houdt adressenbestanden bij, zorgt voor een goed verloop van administratie en registratie, verzorgt de briefwisseling, ondersteunt collega’s met praktische zaken,…

Kom jij ons versterken met je administratieve en people-skills? Kan je deze vereisten en competenties afvinken? Dan is de job iets voor jou!

- Administratie is je ding
- Je bent nauwkeurig en brengt graag structuur aan
- Office 365 heeft geen geheimen voor jou (Outlook, Word, Excel, Sharepoint, Teams…)
- Je bent communicatief en beantwoordt graag veel telefoons en mails
- Je hebt een basiskennis van (eenvoudige) boekhouding of je bent bereid dit te leren
- Je bent een echte teamspeler
- Je kan je helemaal vinden in het vrijzinnig humanisme: https://www.youtube.com/watch?v=NTxguwcQKmo

Je komt terecht in een team met leuke collega’s! Wil je meer info? Neem dan gerust contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 050 33 59 75.

Situering

Als vrijzinnig humanistisch administratief medewerker sta je in voor het onthaal en de administratie van het huisvandeMens in Brugge. Dit mede ter ondersteuning van de vrijzinnig humanistische dienstverlening* in de provincie. Je staat in voor een accuraat, gestroomlijnd, continu en klantvriendelijk onthaal (dito administratie) van zowel het huisvandeMens waaraan je verbonden bent als de lidverenigingen. Deze opdracht is uiteraard niet evident! Gelukkig sta je er niet alleen voor en zijn er verschillende gemotiveerde collega’s die samen met jou deze uitdaging aangaan.

Het klinkt misschien allemaal nog wat abstract, dus daarom een woordje over onze organisatie. deMens.nu is de koepel van vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België. Samen met onze Franstalige collega’s zijn we verenigd in een gemeenschappelijk wettelijk erkend orgaan: de Centrale Vrijzinnige Raad.

In een notendop heeft de wetgever ons de opdracht gegeven te voorzien in vrijzinnig humanistische dienstverlening. Deze dienstverlening wordt georganiseerd door deMens.nu en haar lidverenigingen en wordt onderverdeeld in verschillende kerntaken (plechtigheden; gesprekken; info & educatie; PR & representatie; onthaal, administratie en logistiek; gemeenschapsvorming; jongeren en vrijwilligers). Van individuele bijstand tot collectieve actie. Dit vertaalt zich in activiteiten op het terrein, ontmoetingen, mediaproducties, etc. en is gericht op het bevorderen van de autonomie en het ‘empoweren’ van mensen. Zingeving en gemeenschapsvorming staan centraal.

De dienstverlening gebeurt op basis van de deontologische code, het charter omgangsvormen en praktijkrichtlijnen van deMens.nu in respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon. Ze wordt aangeboden of georganiseerd vanuit daartoe erkende huizenvandeMens en wordt ondersteund door het federaal secretariaat. Deze huizenvandeMens fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats.

deMens.nu en haar lidverenigingen zijn in heel wat uiteenlopende sectoren actief: jongerenwerking, jeugdhulp, de bevordering van het slaagpercentage op school, onderwijs, studenten- en alumniwerking, seksualiteit en gezinsplanning, popularisering van de wetenschappelijke kennis, seniorenwerking, verslavingszorg, morele bijstand in ziekenhuizen en woonzorgcentra, morele bijstand bij de krijgsmacht, morele bijstand aan gedetineerden, hulp aan justitiabelen en slachtoffers, de bevordering van interculturaliteit, de maatschappelijke integratie, de ontwikkelingssamenwerking, de strijd tegen onzekerheid, uitsluiting, onrechtvaardigheid en ongelijkheid, en ga zo maar door ...

Kortom deze job biedt vele uitdagingen en veel mogelijkheden tot zelfontplooiing.

Functieomschrijving

Je wordt verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het huisvandeMens waaraan je verbonden bent. Dit houdt volgende bijzondere taken in:

 • je zorgt er, in samenspraak met je team, steeds voor dat de continuïteit van de administratie/werking gegarandeerd is;
 • je verzorgt op empathische wijze de eerste opvang van en het contact met alle personen die beroep doen op het federaal secretariaat, conform de Deontologische Code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de vrijzinnig humanistische dienstverlening en de gangbare praktijken;
 • je organiseert, actualiseert en optimaliseert alle administratieve gegevens, documentatie, archieven en bibliotheek;
 • je beheert en houdt de verschillende (adres-)bestanden up-to-date;
 • je beheert de briefwisseling, analoog en digitaal;
 • je organiseert en bereidt vergaderingen voor die in het kader van de werkzaamheden van UVV/deMens.nu worden gehouden;
 • je verricht kantoorwerk en opdrachten tot assistentie;
 • je behoudt overzicht en organiseert de planning en de afspraken;
 • je staat in voor het stockbeheer;
 • je voert gespecialiseerde taken uit zoals opdrachten van beheer, logistieke ondersteuning en kantoorwerk;

Profiel

Levensvisie/waarden

Er wordt verwacht dat je een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding hanteert.

Cognitieve en technische vaardigheden

 • Je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de job uit te oefenen;
 • Je kan administratieve en boekhoudkundige taken autonoom en accuraat waarnemen;
 • Je beheerst actuele softwareprogramma’s van toepassing bij UVV/deMens.nu;
 • Je hebt een goede kennis van de georganiseerde vrijzinnigheid en de welzijnssector binnen het werkingsgebied;
 • Je bent steeds bereid je bij te scholen om andere vaardigheden te ontwikkelen;
 • Je beschikt over een goede telefonische gesprekstechnische vaardigheid.

Voorkomen/ taalgebruik

 • Je hebt een verzorgd uiterlijk en je draagt verzorgde en nette kledij;
 • Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal.

VEREISTEN

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.

 • Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs;
 • Je wordt door de selectiejury toegelaten tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier;
 • Je doorloopt met succes een levensbeschouwelijke screening tijdens een gesprek;
 • Je legt de proeven met goed gevolg af;
 • Je wordt positief beoordeeld tijdens het vergelijkend gesprek;
 • Je wordt voorgedragen als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

COMPETENTIES

Een vrijzinnig humanistisch administratief medewerker bezit volgende competenties of wil erin groeien:

 • Analytisch vermogen
 • Zelfontwikkeling/leervermogen
 • Plannen en organiseren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Innoveren
 • Netwerken
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Initiatief nemen

Aanbod

Je maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu en krijgt een standplaats toegewezen in Brugge. Je zal het werk dienen te organiseren in samenwerking met je administratief team en onder het gezag van de algemeen directeur.

Je werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, en met het oog op de continuïteit van de werking, dien je optimaal beschikbaar te zijn. Occasioneel avond- en weekendwerk behoren tot de opdracht.

Je wordt geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de vrijzinnig humanistische dienstverlening. Dit statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

ONBOARDING

Wanneer je start in deze functie kom je terecht in een onboardingtraject van 6 maanden. Bij afloop van deze periode wordt beslist of de arbeidsovereenkomst gehandhaafd blijft.

BEZOLDIGING

Voor de verloning wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal assistent-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde, op datum van 1 oktober 2022 bedraagt €2.147,92/maand. Deze zal vermeerderd worden met een haard- of standplaatstoelage (index 1,9222).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

BEVORDERING OP BASIS VAN GRAADANCIËNNITEIT

Je kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot administratief medewerker 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of het bestuursorgaan van UVV/deMens.nu.

HOSPITALISATIEVERZEKERING

Bij een positieve afronding van het onboardingtraject, zoals beschreven in punt 7, krijg je een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. Indien je dit wenst kan de verzekering, mits betaling, uitbreiden tot je gezinsleden.

WOON-WERKVERKEER

Wanneer je van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald. Je kan je ook steeds te voet of met de fiets verplaatsen tussen je verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, hiervoor krijg je van de werkgever een tegemoetkoming.

OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Je wordt verwacht je permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot jouw takenpakket behoren. Een ontwikkelingsplan zal op dat moment worden opgesteld en door de werkgever gefaciliteerd en ondersteund worden.

Solliciteren

Via het formulier dat je vindt onder de vacaturetekst op de website van www.deMens.nu De vrijzinnig humanistisch administratief medewerker (*) - Brugge - deMens.nu

 

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
  tijdelijk enkel via mail bereikbaar
 info@vrijzinnigbrugge.be

KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Julie Vanrapenbusch
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

 

communicatieverantwoordelijken
Yara Debruyne
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

bestuursleden
Marianne Maes
Niki Vancoilie

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen