okt 29
2020

Traditioneel organiseren de huizenvandeMens jaarlijks een herdenkingsplechtigheid voor de dierbaren wiens afscheidsplechtigheid ze begeleid hebben. Niet iedereen heeft behoefte aan zo’n gedeeld moment, maar voor wie wel deelneemt is het steeds een moment van steun, troost en herkenning. Het ‘samen’ stilstaan en erkenning geven aan het blijvend gemis kan veel betekenen. Maar net dat ‘samen’ blijkt dit jaar moeilijk te verwezenlijken. Toch zijn we ervan overtuigd dat in warmte en verbondenheid herdenken en aandacht hebben voor verdriet belangrijk zijn. Een menselijk gebaar ter ondersteuning dat –misschien nu meer dan ooit- nodig is.

Dit jaar worden de nabestaanden niet uitgenodigd voor een herdenkingsceremonie die ze op een locatie kunnen beleven maar wel voor een online herdenkingsmoment. In de huiskamer, in de intimiteit van de eigen leefwereld. Via beelden, muziek, teksten nemen we de mensen mee op wandel langs herinneringen en gemis. Ieder in zijn eigen huis, haar eigen thuis, maar wel gezamenlijk op hetzelfde moment. 

Op 29 oktober hield het huisvandeMens Brugge haar jaarlijkse herdenkingsplechtigheid, in digitale vorm dus maar evengoed was het een mooi moment van herinnering en troost.

De herdenking voor de nabestaanden afscheidsplechtigheden huisvandeMens Brugge was gepersonaliseerd en enkel te (her)bekijken door mensen die inschreven hiervoor. De herdenkingplechtigheid thema 'Thuis' bestaat ook in een vorm die iedereen die iemand wenst te herdenken, kan meevolgen.

Samen in gedachten 'thuis' zijn: 

Meer over afscheid nemen met het huisvandeMens:

https://demens.nu/afscheid/
 

demensnu herdenking

 

 
okt 28
2020

Peter Vanthuyne, afkomstig uit Ieper, is het nieuwe gezicht van de huizenvandeMens West-Vlaanderen. Hij volgt Els Goderis op. Peter studeerde af als licentiaat in de Morele Begeleiding aan de VUB. Na zijn studies koos hij voor het onderwijs en ging aan de slag als leerkracht Zedenleer in GO! Technisch Atheneum Ieper. Een 10-tal jaren later werd hij er directeur. Na 13 jaar besloot hij een nieuwe wending aan zijn carrière te geven. Hij deed jarenlang vrijwilligerswerk binnen de gemeenschap: bij de lokale afdeling van HVV-OVM en bij de begeleidingsgroep van huisvandeMens Ieper (als lid en nadien coördinator), en hij kroop in de pen voor het lokaal vrijzinnig tijdschrift Rechtstreeks. Het leek een evidentie dat deMens.nu zijn nieuwe werkgever zou worden. Als directeur en coach van het provinciaal team huizenvandeMens zal hij meehelpen met het verankeren en het uitdragen van het vrijzinnig humanisme in West-Vlaanderen. Hij kijkt er fel naar uit om met de andere vrijzinnige organisaties in dialoog te gaan en samen te werken! Welkom Peter!

peter vanthuyne

 

 

 

 

 
okt 27
2020

Het huisvandeMens Brugge werkte samen met FMDO vzw, Vormingplus regio Brugge, Erfgoedcel Brugge, Diversiteit Brugge en de Academie Deeltijds Kunstonderwijs Brugge een infobrochure rond afscheid nemen bij verschillende levensbeschouwingen uit.

In deze infobrochure vertellen verschillende Bruggelingen uitgebreid over de afscheidsrituelen binnen hun levensvisie. Het leverde een boeiende mix van verhalen op.

Wat we gemeen hebben, is dat we allemaal met zorg en respect willen afscheid nemen. Hoe we dat aanpakken kan wel erg verschillen. Wat mooi en passend is voor de één, is nietszeggend voor een ander. ‘Tijd voor afscheid’ wil daar aandacht voor hebben, wil informatie delen en wederzijds begrip bevorderen. De iniatiefnemers hopen dat er tijd kan zijn om zorgvuldig met rouw en sterven om te gaan én tijd om naar elkaar te luisteren. Afscheid nemen kan je maar één keer doen. Het is belangrijk om van elkaar te begrijpen wat daarbij zinvol is!

Nieuwsgierig naar de mensen, de verhalen en de tradities?

Binnenkort is deze brochure op verschillende plaatsen gratis beschikbaar, maar je kan ze nu al downloaden op www.brugge.be/tijdvoorafscheid of je gratis  exempla(a)r(en) aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De bijhorende pop-up expo is de komende weken alvast te bewonderen op de centrale begraafplaats van Brugge en op 14 november staat een online lezing gepland. En er zitten nog heel wat plannen in de pijplijn (voor zodra de coronacrisis gaat liggen).

 

 

 

 
okt 25
2020

De Brug, Centrum voor het Vrije Denken en het HuisvandeMens Brugge hebben sinds een goed jaar een nieuwe stek in de Hauwerstraat 3A en 3C, op het Beursplein. Dit was het startschot voor een vernieuwde werking waarbij de Bruggeling tal van activiteiten kan meepikken. Met een project, waarbij artikels van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als kunstintegratie uitgewerkt worden in de gebouwen, accentueren wij dat we mensenrechten belangrijk vinden, zoals het recht op vrije meningsuiting en het zelfbeschikkingsrecht.

Het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat biedt sinds juni 2019, na volledige renovatie en bijbouw van een tuinpaviljoen, onderdak aan De Brug, Centrum voor het Vrije Denken en het huisvandeMens Brugge. Ook fungeert de locatie als thuishaven voor de Brugse vrijzinnige verenigingen.

Als vrijzinnig humanistisch organisaties zetten we mens als eigen zingever centraal en verdedigen het recht op vrije meningsuiting en het zelfbeschikkingsrecht. Ruimer: alle mensenrechten. Die mensenrechten willen we ook onder de aandacht brengen op de locatie, via een meerjarenproject waarbij enkele artikels van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) op een creatieve manier geïntegreerd worden binnen de infrastructuur. Brugs kunstenaar/curator Jan Verhaeghe engageerde zich om dit project te coördineren.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens mag worden beschouwd als een belangrijk humanistisch document. Maar wat precies de inhoud is ervan, is nauwelijks gekend. Door artikels zichtbaar te maken in het gebouw via kunstzinnige en creatieve uitwerkingen komt daar verandering in. Met het project accentueren de Brugse vrijzinnige organisaties hun waarden van openheid, respect en betrokkenheid naar anderen toe.

Jo Debruyne, voorzitter De Brug, Centrum voor het Vrije Denken: “Niet enkel dit project accentueert waar we voor staan. Het zit evengoed vervat in onze programmatie. In lezingen en debatten tonen we onze drang naar een humane, inclusieve maatschappij, naar sociale rechtvaardigheid en naar vrijheid van denken en spreken, gekoppeld aan een kritische geest. Onze lezingencyclus ‘Bruggenbouwers’ geeft bijvoorbeeld een forum aan experten die een positief alternatief bieden voor polarisering, onverdraagzaamheid en verzuring.”

De 2 eerste artikelen van de UVRM zijn op dit moment uitgewerkt.

Jan Verhaeghe werkte zelf Artikel 1 uit. Dit in matte zwarte kleeftekst, op ooghoogte en op een breedte van 9 meter, wat de lange gang in de inkomhal van het huisvandeMens op nr. 3C toeliet. Jan Verhaeghe: “Ik koos ervoor om het volledige artikel te beletteren: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.” Tekst wordt hier beeld en krijgt door de ‘rode stempel’ statue censuré met Copyleft Teken enkele dubbele bodems. De tekst op de muur krijgt van mij het statuut van een ‘standbeeld’ want zelfs de minimale dikte van de kleeftekst zorgt er voor dat het werk driedimensionaal wordt. Het krijgt ook de status van een gecensureerd beeld, een gecensureerde boodschap wat op vandaag op steeds meer plekken in onze gemondialiseerde samenleving niet steeds meer vanzelfsprekend is. Nochtans bied ik het beeld ‘gratis’ aan want ik maak het copyleft, dus voor iedereen toegankelijk, los van commerciële afspraken. Het is met opzet zo groot uitgevoerd zodat men er moet langslopen. En dat behoor je in deze smalle gang eigenlijk tweemaal te doen want is het moeilijk om het in één oogopslag volledig te lezen.”

statue censur c Jan Verhaeghe uitwerking artikel 1

Artikel 2 drukt uit dat mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent. Daar ging kunstenaar Jonas Vansteenkiste mee aan de slag. Na een persoonlijke analyse van de betekenis kwam hij tot het ‘pamflet’. In 8 kleine protestborden wil de kunstenaar de spirit van het artikel oproepen.
Jonas Vansteenkiste: “Met dit kunstwerk focus ik op het pamflet en op betogen voor een betere maatschappij. Door op straat te komen met borden met daarop slogans kaarten mensen maatschappelijke incorrecties aan. Deze borden zijn vaak gemaakt uit huishoudelijke, poreuze, tijdelijke materialen zoals karton, hout, een oud laken…Ze hebben een persoonlijke kracht gezien ze met de hand geschreven of geschilderd zijn. Ook is de taal helder en direct. De artikels UVRM zijn het resultaat van een strijd voor mensenrechten. Daarom vond ik dat de taal/uitvoering bottom-up moest zijn. Ik heb getracht om de essentie van het 2e artikel te vatten in enkele slogans en pictogrammen. Hierbij ben ik in de symbolische orde gebleven waardoor de boodschap des te krachtiger is. Het resulteerde in 8 kleine protestborden die de spirit van dit artikel oproepen. Qua presentatie zijn de bordjes individueel ingekaderd. Dit verhoogt de focus en de waarde van het object bij de kijker, en accentueert de waarde van het opkomen voor mensenrechten. In de foyer van De Brug komt deze compositie tot zijn recht en kan er een goede dialoog ontstaan met de bezoekers.”

Jonas Vansteenkiste uitwerking artikel 2protestbordjes Jonas Vansteenkisteprotestbordje Jonas Vansteenkiste

Jonas Vansteenkiste exposeert op dit moment in de Poortersloge, nog tot 15 november, in de tentoonstelling Synergia gecureerd door Jan Verhaeghe. Werk van Jan Verhaeghe is op dit moment te zien in het MUHKA in Antwerpen.

 

Contact

Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen
T 0479 26 91 73 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Artikel 1 & 2 UVRM
Artikel 1 UVRM
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 2 UVRM
Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

 
okt 02
2020

In Bibliotheek De Zorge in Sint-Kruis is op woensdag 30 september ‘Compassionate Brugge’ gelanceerd. Het project wil inwoners van de stad duurzaam ondersteunen bij rouwverwerking en verlies. De sleutelwoorden zijn ‘verbinden’ en ‘versterken’. Daarmee wordt Brugge de eerste Compassionate City van ons land.

Compassionate Brugge zet met de aandacht voor verlies en rouw bovenal in op een breed netwerk. Dat moet Bruggelingen spreekwoordelijk ‘dragen’ in moeilijkere periodes, waar het levenseinde vaak deel van uitmaakt. De stad slaat hiervoor de handen in elkaar met onder andere deMens.nu en de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent.

Professor Luc DELIENS (VUB/UGent): “Om van Compassionate Brugge een succesverhaal te maken, is de inzet van velen nodig: inwoners, buurten en betrokken verenigingen, scholen en organisaties. In een snel evoluerende maatschappij met een sterke professionele gezondheidszorg wordt sterven vooral als een medisch gebeuren benaderd. Maar eigenlijk is dat sterven in de eerste plaats een ‘sociaal gebeuren’, met een medische of verpleegkundige component erin verweven. Cijfers uit ziekenhuizen bevestigen dat. Slechts minder dan 8% van de verblijfsduur in het ziekenhuis, staat er aan het bed van een patiënt een arts of een verpleegkundige. De rest van de zorg, ook voor wie terminaal ziek is, ligt in handen van mantelzorgers, vrienden en familie. Het is goed dat Brugge als compassionate city een voortrekkersrol gaat spelen en hun emoties, inzet en betrokkenheid valideert.”

Bedrijven, scholen, organisaties en inwoners van Brugge kunnen de engagementsverklaring op de website van Compassionate Brugge onderschrijven. Het is een engagement om samen acties te ondernemen en van dit project een realiteit te maken. De vele vrijwillige én professionele handen die samen bijdragen met grote en kleine initiatieven, zijn de meest waardevolle stap richting de eerste échte Compassionate City van dit land.

De ‘fysieke’ engagementsverklaring werd op 30 september alvast ondertekend door Stad Brugge, OCMW Brugge en alle partners: VUB, UGent, deMens.nu, palliatief dagcentrum Het Heidehuis, vzw Leif, Howest, Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg, mantelzorgcafé De Mantelfluisteraar en het Gezondheidsfonds CM Brugge. De ondertekende verklaring krijgt een ereplaats aan de ingang van bibliotheek De Zorge.

Meer informatie:

VIDEO Lanceringsmoment Compassionate Brugge

https://www.brugge.be/compassionatebrugge

compassionate

compassionate3

 
sept 30
2020

Na het geslaagde kunstproject 'Leven in Quarantaine' voor en door jonge geesten hebben de jongerenconsulent West-Vlaanderen en het huisvandeMens Brugge een 2e project opgezet nl. een reeks van vier avonden waarop jonge mensen (18-30 jaar) ervaringen/ideeën/twijfels kunnen delen en elkaar helpen om met existentiële onzekerheden om te gaan.

Meer informatie en  inschrijven:

Heb jij je ook al meerdere keren afgevraagd: wie ben ik, waar ben ik mee bezig, wat is de zin van ons leven?

Je bent niet alleen.

Wij willen hier samen over nadenken.

💬 In een kleine groep met gelijkgezinden bespreken we op vier informele avonden de diepere levensvragen en zoeken we naar betekenis in ons bestaan.
🤔 We delen ervaringen/ideeën/twijfels en helpen elkaar om met existentiële onzekerheden om te gaan.

🔹 24/11/2020: identiteit en escapisme (wie ben ik?)
🔹 15/12/2020: job en studiekeuze (wat wil ik doen met mijn leven?)
🔹 9/2/2021: relaties (welke mensen wil ik in mijn leven?)
🔹 9/3/2021: zin van het bestaan (wat is het doel van het leven?)

💪 Voor en door jonge geesten (18-30jaar)

📍 We zetten ons in de foyer van De Brug en stimuleren onze hersenspinsels met een hapje en een drankje ☕🍺🥤🍪

✏ Kom je één keer, twee keer, drie keer of vier? Dat kies je zelf. Schrijf je wel in voor 15 november 2020 via https://bit.ly/3j3nFgm

Meer informatie kan je bekomen bij Joke Neels, jongerenconsulent West-Vlaanderen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0474 79 00 44

 

sept 29
2020

WIJZIGINGEN/ANNULATIES update oktober

  • De namiddaglezingen georganiseerd door UPV kern BUC Brugge die gepland waren in het najaar zijn geannuleerd (dit oa op 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober en 22 oktober). /
  • De lezingen 'Imagine no John Lennon door Robert Van Yper' op zondag 18 oktober en 'Nick Cave: The Secret Life Of A Love Song' door Kurt Overbergh op zondag 18 november georganiseerd door het Vermeylenfonds zijn uitgesteld naar voorjaar 2021. /
  • De geplande zondagsactiviteit van het Humanistisch Verbond op 25 oktober 'Du pain, du vin, du boursin et de la musique' - zondag met muziek en kaasschotel': de invulling zal ofwel anders zijn ofwel gaat het niet door. /
  • Existentiële crisisavonden (doelgroep 18-30 jaar) nieuwe data: 24/11/2020: identiteit en escapisme (wie ben ik?) 15/12/2020: job en studiekeuze (wat wil ik doen met mijn leven?) 9/2/2021: relaties (welke mensen wil ik in mijn leven?) 9/3/2021: zin van het bestaan (wat is het doel van het leven?) /
  • De Wegwijs in levenseinde Informatiebeurs die aangekondigd was op donderdag 15 oktober in de Scharpoord in Knokke zal nu plaatsvinden op dinsdag 27 oktober in de polyvalente zaal van de Sint Niklaaskerk in Westkapelle.

TOEVOEGINGEN update oktober

  • Zondag 4 oktober: Bloemen noch kransen - Rondleiding op de begraafplaats van Brugge-centraal /
  • Zondag 25 oktober: aperitiefconcert De Negen Muzen > Er is een nieuwe reeks aperitiefconcerten van de 9 muzen vastgelegd in De Brug nl. op zondagen 25 oktober, 6 december, 24 januari, 28 februari en 28 maart.

 

sept 23
2020

Raymond Maeckelberghe Foundation VZW

Zaterdag 24 oktober 2020 van 17:00 - 18:30

Om het begrip Vrije Denken een nieuwe impuls te geven werd rond 2010 door enkele West-Vlaamse vrijzinnigen de Raymond Maeckelberghe Foundation VZW opgericht. Om de twee jaar worden twee prijzen uitgereikt: 'De Prijs voor het Vrije Denken' en 'De Prijs voor Vrijzinnige Actie'. Omwille van de bijzondere verdienste van Raymond Maeckelberghe als pionier bij het structureren van de vrijzinnigheid in Vlaanderen, lag het voor de hand om beide prijzen zijn naam te geven.

Dit jaar gebeurt deze prijsuitreiking digitaal. Elke geïnteresseerde kan aan dit evenement deelnemen via een online link.  Je inschrijving dient te gebeuren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.- de link ontvang je dan via mail.

De laureaten zijn Prof. Caroline Pauwels en Prof. Paul De Knop voor de Prijs van het Vrije Denken en Mevr. Monique De Canck voor de prijs van de vrijzinnige actie.

Monique De Canck is Brugse en was één van de eerste humanistische consulenten in onze provincie en heeft heel wat pionierswerk verricht op dit vlak. Daarom werd ze unaniem aangeduid als laureate voor de Prijs van de Vrijzinnige Actie. Hiermee wil de Maeckelberghe Foundation het belang van de vrijzinnige morele ondersteuning en de werking van de huizenvandeMens onder de schijnwerper brengen.

In De Brug Centrum voor het Vrije Denken zullen de prijzen worden uitgereikt in beperkte kring, dit is op uitnodiging.  Het is de bedoeling van de Raymond Maeckelberghe Foundation om bijkomend zoveel mogelijk mensen aan het digitale evenement te laten deelnemen.

Bekijk de aankondiging

 

 

 

juli 02
2020

We starten terug op en bieden opnieuw een rijk gevuld programma aan! Dit gebeurt Corona-proof. Omwille van de onzekerheden door COVID-19 zijn de activiteiten evenwel onder voorbehoud en het aantal deelnemers beperken we tot het op dat ogenblik toegestane aantal volgens de geldende regels. Daarom is voor elke activiteit inschrijving vereist. Het najaarsprogramma 2020 presenteren we in een beperkte brochure die je hier kan inkijken.

Houd rekening met mogelijke wijzigingen of annulaties t.o.v. de aankondigingen in de brochure en raadpleeg regelmatig de activiteitenkalender op de website.

 

Abonneer je op de maandelijkse digitale nieuwsbrief van vrijzinnig Brugge voor actuele info.

 

Contact

De Brug
Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3a, 8000 Brugge
 info@vrijzinnigbrugge.be
KBO 0417758709
RPR Gent, afdeling Brugge

Bestuursleden

voorzitter
Jo Debruyne
voorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

ondervoorzitter
Francis Moeykens
ondervoorzitter.debrug@vrijzinnigbrugge.be

penningmeester
Eli Noë
penningmeester.debrug@vrijzinnigbrugge.be

secretaris
Yara Debruyne
secretaris.debrug@vrijzinnigbrugge.be

kasverantwoordelijke
Carina Van Compernolle
kasverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

communicatieverantwoordelijken
Benjamien De Vos
Frederik Geers
communicatieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

IT-verantwoordelijke
Marc Van Cauwenberghe
ITverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

preventieverantwoordelijke
Peter Focqaert
Preventieverantwoordelijke.debrug@vrijzinnigbrugge.be

verantwoordelijke Vonck
Alex de Pape
verantwoordelijkevonck.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Alle bestuursleden bereiken:
bestuursleden.debrug@vrijzinnigbrugge.be

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen